صرفه جویی در مصرف آب در چیلر و برج خنک کن

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تکنولوژی هیدروفلو

چگونه در مصرف آب چیلر و برج خنک کن صرفه جویی کنیم ؟

صرفه‌جویی در مصرف آب با رسوب زدا چیلر هیدروفلو

یکی از مهمترین ویژگی‌های رسوب زدا چیلر هیدروفلو صرفه جویی در مصرف آب است که با استفاده از امواج رادیویی خاص و پیشرفته (پتنت) آب فرآوری شده و تمایل رسوب گذاری آن بسیار کاهش می‌یابد. اگر چه آب سخت در مدار کندانسور چیلر و برج خنک کن در حال گردش است، اما سیگنال‌های رسوب گیر هیدروفلو که در تمامی نقاط مدار لوله کشی آب حضور دارند اجازه تشکیل رسوب در تیوب‌های کندانسور (کندانسور-ابزوربر) را نمی‌دهند مکانیزم عملکرد رسوب زدای هیدروفلو استفاده از آب سخت است یعنی آبی که سختی گیری نشده و املاح آن حذف نگردیده است، در روش سنتی و استفاده از سختی گیرهای رزینی بخشی از آب نرم صرف شستشو و احیا رزین‌ها می‌گردد. یعنی اگر یک سیستم 300 متر مکعب در ماه آب نرم نیاز داشته باشد، می‌بایست حدود 35 متر مکعب در ماه بیشتر آب نرم تولید کند و این 35 متر مکعب در ماه صرف شستشو و بکواش می‌گردد. کل میزان آب نرم تولیدی در ماه حدود 335 متر مکعب است که حدود 10 درصد آن تبدیل به آب نمک اشباع از کلسیم و منیزیم شده و دفع می‌گردد. مکانیزم رسوب گیر هیدروفلو با آب سخت است و نیازی به آب نرم ندارد و با حذف سختی گیر رزینی حدود 8 الی 12 درصد در برداشت آب صرفه جویی می‌گردد.

از سوی دیگر رسوب گیر هیدروفلو توانایی رسوبزدایی در آبهای سخت را نیز دارد که از لحاظ کاربردی به این معناست که می‌توان مقدار کمتری بلودان (زیر آب) در برج‌های خنک کن انجام داد. میزان صرفه جویی در بلودان حدود 6 الی 7 درصد است.

جدول فوق مصرف آب برج خنک کن یک چیلر 100 تن تراکمی را در نقاط مختلف آب و هوایی در ایران نمایش می‌دهد. مقایسه‌ای بین مصرف آب خام با استفاده از سختی گیر رزینی و رسوبزدای هیدروفلو انجام پذیرفته که نشان می‌دهد رسوب زدای هیدروفلو حتی بدون استفاده از سختی گیر رزینی قادر است در یک چیلر 100 تن حدود 19 % صرفه جویی مصرف آب داشته باشد.