کاهش خوردگی عمومی و الکتروشیمیایی با رسوبزدای هیدروفلو

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تکنولوژی هیدروفلو

کاهش خوردگی عمومی و الکتروشیمیایی با سختی گیر و رسوبزدای هیدروفلو

کاهش خوردگی با رسوب گیر هیدروفلو

تکنولوژی سختی گیر آب هیدروپت برای اولین بار در دنیا حفاظت کاتدیک غیر شیمیایی سطوح فلزی در تماس با آب را ارائه می‌نماید. رسوبزدای آب هیدروفلو با ارسال سیگنالهای رادیویی بر روی لوله‌ها و سطوح فلزی، باعث حرکت الکترونها و انتقال آنها بر روی سطوح خارجی شده و عملاً سطوح داخلی لوله مثبت می‌گردد. این امر باعث کاهش اکسیداسیون فلزات و آلیاژها در واکنش شیمیایی با آب می‌شود. در واقع سطوح فلزی مجاور آب، فاقد الکترون آزاد شده و بی اثر گشته و بنابراین عملکردشان مانند فلزات نجیب از جمله طلا ، پلاتین و... می‌شود که تمایلی برای انجام واکنش‌های شیمیایی ندارند.