رسوبزدایی هیدروفلو ، با بکارگیری نیروهای طبیعت

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تکنولوژی هیدروفلو

رسوبزدایی هیدروفلو، با بکارگیری نیروهای طبیعت

نیروهای طبیعی مؤثر در سختی گیری آب با رسوب گیر هیدروفلو

با پیشرفت تکنولوژی راه کارهای جدیدی جهت حل مشکل رسوب و سختی گیری آن با هزینه پایین در دسترس قرار گرفته است. اگر سختی آب ایجاد رسوبات می‌کند (در اثر افزایش دما -کاهش فشار و یا افزایش غلظت) ایجاد رسوب می‌نماید و نیازی به حذف سختی آب نیست، طبق روش‌های سنتی نیست. روش قدیمی‌ حذف سختی آب روش جدید کنترل سختی آب با امواج رادیویی نکته جالب این است که تکنولوژی‌های جدید روشهای نوین و سبزی جهت مشکلات همیشگی ارائه می‌نمایند. در روش‌های سنتی و قدیمی‌ کاهش رسوبگذاری تنها با حذف عامل رسوبگذار به روش سختی گیر رزینی میسر بوده اما در روشهای جدید مبنی بر صرفه جویی انرژی، بکارگیری سیگنال‌های رادیویی در جهت کنترل (و نه حذف) سختی آب در دستور کار قرار می‌گیرد. یعنی امواج رادیویی بی ضرر، آب سخت در مقابل رسوبگذاری مهار نموده و از سختی آب در جهت رسوبزدایی رسوبات قدیمی و سختی گیری آب استفاده می‌شود. رسوب زدای هیدروفلو یکی از ابزاری است که می‌تواند در دستیابی به این مهم مؤثر باشد.