رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

رسوبزدای هیدروفلو سفارشی

 : 2681
دستگاه های هیدروپت بدون محدودیت در سایز قابل طراحی برای تاسیسات خاص می باشد و تا 4متر قطر لوله قابل طراحی می باشد .

 : 2460
شرکت رادین گستر سینا با همکاری شرکت هیدروپت انگلستان رسوبزدای الکترونیکی D15 را به صورت سفارشی مخصوص پکیج های حرارتی گازسور،کولرهای آبی و آبگرمکن های برقی و خورشیدی طراحی و ارائه نموده است.